برگزاری همایش آموزش خلاق ریاضی با حضور بیش از ۱۷۰ نفر از آموزگاران استان

خانه ریاضیات کرمان در راستای ترویج آموزش ریاضی با روشهای نوین، کارگاه ” تأثیر داستانگویی در آموزش ریاضی” را در ۴ آبان ماه سال جاری برگزار کرد. این کارگاه که با شرکت معلمان ابتدایی و دانشجویان و سایر علاقه مندان به آموزش ریاضی با روشهای جذاب و مؤثر توسط مربیان خانه ریاضیات برگزار گردید، نخست به ذکر فواید داستانگویی و به خصوص توجه ویژه به تأثیر این روش بر یادگیری جذایتر، سریعتر و عمیق تر ریاضی در کودکان و سپس برشمردن موارد استفاده ی متفاوت داستانگویی در آموزش ریاضی باذکر مثال های مرتبط پرداخت.
در حین برگزاری کارگاه استقبال همراه با شادی و سرزندگی شرکت کنندگان قابل توجه بود. در ادامه نقش بازی در آموزش ریاضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در سخنرانی نقش بازی در آموزش ریاضی ابتدا فواید آموزش ریاضی از طریق ریاضی بیان شد و سپس چند بازی موجود در بازار که به آموزش ریاضی کمک می کند به معلمان معرفی گردید. در انتها به شرح بازیهای دست سازه ای که توسط خانه ریاضیات طراحی شده اند به حضار معرفی شدند. باز ی ها طراحی شده در ارتباط با موضوع جمع و تفریق اعداد یک رقمی و دو رقمی , ساعت,  مقایسه و تساوی کسرها و جمع کسرها و… بودند.

IMG_7570

IMG_7643

IMG_7578

IMG_7571

 

یک نظر بدهید

© Powered By Ms Studio