اعلام مکان مسابقه شهر ریاضی

به اطلاع شرکت کنندگان مسابقه شهر ریاضی می رساند که در روز پنجشنبه (۱۸ مرداد) راس ساعت ۸:۳۰ در دبیرستان فرزانگان دوره دوم ناحیه ۲ واقع در خیابان خورشید نبش کوچه ۱ حضور به هم رسانند.

‼️هشدار‼️
اعضای گروه های ناقص، تا پایان وقت امروز برای تکمیل گروه خود اقدام کنند.

یک نظر بدهید

© Powered By Ms Studio